DNV-Gødstrup - Det Nye Hospital i Vest

Første patientindkaldelser og velkommen til regionshospitalet-goedstrup.dk

Med godt 90 dage til flytningen og rømningen af hospitalerne, først i Holstebro og dernæst i Herning, er ibrugtagningen af Regionshospitalet Gødstrup tyvstartet med åbning af en hjemmeside til hospitalet.