DNV-Gødstrup september 2020

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup april 2020

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup september 2019

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup april 2019

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup februar 2019

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup november 2018

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup august 2018

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup maj 2018

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup februar 2018

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup oktober 2017

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup juni 2017

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup marts 2017

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup december 2016

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup september 2016

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup august 2016

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup maj 2016

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup februar 2016

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup december 2015

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup oktober 2015

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup Januar 2012 - August 2015

3½ år på 3 minutter. Se, hvordan en kold vintermark kan forvandle sig til en travl og livlig byggeplads.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup august 2015

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup juni 2015

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup Marts 2015

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup januar 2015

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Oktober og november 2014


De sidste pæle under etape 1 er på vej i jorden. Nu resterer der blot et par hundrede, som først skal i jorden, når kælderen er færdigbygget og jorden er fyldt i omkring den tætte kælder.

Imens er støbningen af kælderen og elevatorskakter gået i gang. Byggepladsen tager nu jævnligt imod store karavaner af betonblander-lastbiler, som leverer til støbningerne. Rekorden hidtil er 80 lastbiler på en dag.

I de to videoer nedenfor kan du se, hvordan arbejdet skrider frem.

Luftfoto oktober 2014
Klik på billedet for at se en større version

DNV-Gødstrup oktober 2014

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

DNV-Gødstrup august 2014

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

April 2014 - Produktionsramning er klar til at gå igang


I flere omgange er der i mindre skala blevet rammet pæle i grunden i Gødstrup. Der er blevet målt på modstand når man slår pælene i og bæreevne på de pæle, der er kommet i jorden. Nu ved man med langt større sikkerhed, hvor det er bedst at placere alle pælene, og entreprenørerne er ved at være klar til at gå i gang med at ramme 4000 betonpæle i jorden og lave et solidt fundament til DNV-Gødstrup.

Det er en kæmpeopgave, som forventes afsluttet i efteråret, så konstruktionen af kælderen kan komme i gang, og byggeriet efterfølgende kan komme op over jordniveau igen.
 


Klik på billedet, og se et galleri med billeder fra udgravning af byggegruben, grundvandssænkning og ramning af pæle på byggepladsen i Gødstrup.

Nedenfor kan du se et indslag fra TV MidtVest, som besøgte pladsen for at se, hvor langt mændene og maskiner på pladsen er nået i arbejdet med at støbe fundamentet til fremtidens hospital.

Forår 2014


Oversigt over DNV-Gødstrup byggepladsen med betegnelser over de tre byggeetaper.

Fundament, kælder og grundvandssænkning. Det er de helt store punkter i to do-listen under delprojekt 3, som netop er blevet sat i gang. De otte etager høje bygninger i etape 1 skal stå færdige i 2017, og de første af 5000 betonpæle, som skal understøtte bygningerne er på vej i jorden. Det er det hidtil største delprojekt i byggeriet.

Samtidig er der sat gang i en omfattende grundvandssænkning, og der skal graves en byggegrube til kælderen. Her skal der flyttes 150.000 m2 jord.

Imens den største opgave hidtil i byggeriet af DNV-Gødstrup netop er gået i gang, så forbereder resten af byggepladsen sig på, at aktiviteten vil fortsætte med at stige. Et stort areal er blevet asfalteret, så det nu står klart til at huse den kommende skurby, som skal servicere de op imod 800 medarbejdere.

Forsyningsringen omkring hospitalet er ved at blive færdiggjort - herunder tilslutningen af vand og varme.

I marts fløj en drone rundt over byggepladsen. På billedet fra de droneoptagelser har vi lagt omridset af de kommende bygninger, parkeringspladser og søer på grunden.

December 2013
På byggepladsen er man ved at lægge sidste hånd på klargøringen af grunden, så skurbyen og de store byggeopgaver kan flytte ind.

I løbet af efteråret har der været heftig aktivitet med at grave forsyningsledninger ned i en stor ring i udkanten af byggepladsen. Når den opgave er endelig afsluttet, så ligger de sikkert udenfor de områder, hvor der skal graves og bygges senere i processen, og entreprenørerne risikerer ikke at komme til at grave dem op.

I en del af det område, hvor rørene er nedgravet skal der snart asfalteres, der hvor skurbyen skal opføres.

Forår 2013Luftfoto fra 6. september 2013

Den store opgave med at byggemodne grunden i Gødstrup er i fuld gang, og entreprenøren knokler for at fjerne 80.000 m3 muldjord og flytte rundt på yderligere 50.000 m3 jord, så grunden er plan at bygge på.Arbejdets omfang er efterhånden så stort, at det er nødvendigt at træffe sikkerhedsforanstaltninger, så det fortsat kan være sikkert at færdes på grunden.

Hele byggepladsen er nu hegnet ind, og det er ikke tilladt at færdes på grunden uden forudgående aftale.


Her kan du læse mere om, hvilket sikkerhedsudstyr, du skal have på, hvis du skal færdes inden for hegnet.Dette luftfoto af byggepladsen blev taget den 1. marts. På billedet og de efterfølgende grafikker kan du få et indtryk af, hvor stor en opgave, der er i gang med at blive løst netop nu.


Der er som nævnt blevet opsat et hegn omkring hele byggepladsen.


Inde bag hegnet skal byggegrunden jævnes ud. De områder, der er markeret rødt skal bringes i niveau med resten af byggegrunden.


Lige nu er det næste store delprojekt på vej igennem udbudsfasen. I løbet af 2013 skal der graves ud til en stor ringledning, hvor alle forsyningsledninger til vand, varme, el, køling og IT skal ligge. Fra ringledningen skal der føres stikledninger ind til de enkelte bygninger.

Sommer og efterår 2012

Ny vej i Gødstrup

Adgangsvejen fra Gødstrupvej til det kommende hospital og til den togstation og busvej, som skal gøre det nemt at komme frem med offentlig transport, er klar til at blive taget i brug. Dog er den ende af vejen, der ligger længst væk fra Gødstrupvej endnu ikke asfalteret.
 


Vejen ligger i den øverste del af det nedenstående kort. Den følger jernbanen mellem Herning og Holstebro. Klik på kortet for at se det i en større version.
 


På indersiden af vejen - ude i selve byggefeltet - er der nu også godt gang i byggemodningen af grunden. Den lokale entreprenør Gustav H. Christensen er valgt til opgaven, som bl.a. består i at fjerne omkring 80.000 kubikmeter jord fra grunden og flytte rundt på yderligere 50.000 kubikmeter. Der skal graves regnvandsgrøfter, laves støjvolde og anlægges yderligere veje, så byggepladsen kan fungere.