Innovationsstalden var et levende værksted 

Innovationsstalden i Gødstrup fungerede fra 2012 til årsskiftet 2016/17 som et levende værksted, hvor der i praktiske detaljer blev  arbejdet med at skabe grobund for fælles kultur og fælles fremtid i DNV-Gødstrup.

Nu er Innovationsstalden fortid. Den måtte planmæssigt lade livet og give plads for en tilkørselsvej til motorvejen.

Innovationsstalden, der oprindeligt var en gammel svinestald, har gennem årene været et studie i samarbejde på tværs af fagligheder.

Med afsæt i arbejdsfunktioner, arbejdsopgaver og den service, der skal ydes i DNV Gødstrup blev der i den 850 kvm store stald arbejdet med afprøvning af ideer i forhold til arbejdsopgaver, logistik, rumstørrelse og -geometri, indretning og materialevalg.

Arbejdet i stalden foregik med det for øje at sikre god arealudnyttelse, god effektiv opgaveløsning, høj kvalitet i de udførte opgaver, trivsel for patienterne, patientsikkerhed, god hygiejne og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.