Maskinmester Niels Holm Mortensen fra Teknisk Afsnit viser en af de seks boringerne til grundvandskølesystemet frem. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation

29.09.2021

Seks boringer til ca. 100 meters dybde og seks kilometer rør fordelt i to ringe rundt om hospitalet. Det er nogle af ingredienserne i det bæredygtige system, som skal sikre at Regionshospitalet Gødstrup er et køligt og behageligt sted både at være patient og arbejde.

 

De ser ikke ud af meget… de seks metalkasser på ca. 2x3 meter, der er placeret på begge sider af Regionshospitalet Gødstrup. Men bagved lågen gemmer sig musklerne i det system, der vej hjælp af naturens egne ressourcer, skal køle det store nye hospital. 

Kasserne rummer nemlig seks rør, som går 90-100 meter ned i grundvandet, og hvorfra grundvand pumpes op til den store kølecentral. Det nye hospital har nemlig installeret grundvandskøl, og dermed spares meget energi til nedkøling af det store hospital.

Forenklet går grundvandskøl ud på, at det 7-8 grader kolde vand fra grundvandet pumpes op i et lukket system, hvorfra det igennem en veksler køler de 500 m2 kølevand, der løber i rør til alle dele af hospitalet ned.

- Vi sender kølevand på 12 grader ud i hospitalet – her bliver det varmet op til 18 grader, når der kommer tilbage til kølecentralen bliver det kølet ned til 12 grader igen.  Vi bruger en 12-18 model, fordi det både sikrer økonomien og betyder, at vi kan bruge de bæredygtige kølesystemer i flere dage om året, forklarer Niels Holm Mortensen, der er maskinmester i Teknisk afsnit.

De seks boringer ned til grundvandet køre i et lukket system, så det ikke kommer i direkte kontakt med det kølevand, som flyder i rørene på selv hospitalet. Der pumpes op fra 3 boringer i nord og føres ned igen i 3 boringer i syd – fra kolde boringer til varme boringer eller omvendt – alt efter årstid. Diagram: Niels Holm Mortensen

Sikkerheden er i top

Det grundvand, der bliver opvarmet i processen, bliver pumpet tilbage i de tre grundvandslommer –  i hhv. nord og syd – der bruges til formålet. I vinterhalvåret, når behovet for køling er mindre, bliver grundvandet pumpet op af lommerne igen, for at blive kølet med et luftkøle-system.

- Vi har en forpligtelse til at køle vandet ned igen i hver boring for ikke at skabe ubalance i grundvandet, forklarer Niels Holm Mortensen, og fortsætter:

- Det er rigtig store mænger vand, der pumpes rundt, men der er også en tårnhøj sikkerhed i systemet. Eksempelvis er der et højere tryk på grundvandssiden end på kølevands siden og det sikrer, at kemikalier fra kølevandet ikke havner i grundvandet.  

I kølecentralen er der ud over grundvandskølesystemet og et system til frikøling, også fire el-drevne kølekompressorer, der kan køle hvis de to andre systemer ikke slår til. Med de mange rør og pumper føles det lidt som et maskinrum på et stort skib. Foto: Dorthe Gærup Nielsen, Kommunikation 

Klar til en varm sommer

Kølesystemet er en hel essentiel del af hospitalet. Ikke bare for om temperaturen er behagelig for de mennesker, der skal opholde sig her, men også for mange af de fintfølende instrumenter, der er en del af udredning og behandling.

Derfor er der hele tre systemer, der tilsammen skal sikre en konstant og effektiv nedkøling. Ud over grundvandskøl, er der et system, der bruger udendørstemperatuen i vinterhalvåret til afkøling. Der kaldes luft eller frikøling. Er de to systemer ikke nok, træder fire store eldrevne kompressorer i kraft, for at sikre at hospitalet holdes køligt.

- Byggeriet er bygget til 26 grader. Vi har køl på stuerne. Det vil sige, at man på en god sommerdag stadig kan have en stabil temperatur på 20-21 grader på sengestuen. Hvis det udenfor er over 26 grader, er der ikke garanti for at vi kan holde temperaturen på 21 grader. Men vi har masser af kapacitet, så jeg tror godt, vi kan klare den, siger Niels Holm Mortensen og fortsætter:  

- Det er gode erfaringer med grundvandskøl eksempelvis fra Holland, og siden vi bruger tre til fire gange så meget køling som varme på hospitalet, er det vigtigt med en bæredygtig løsning.

Faktaboks:

  • Det er i alt seks boringer ned til grundvandet - tre syd og tre nord for hospitalet.
  • Hver boring er 90-100 meter dyb.
  • To ringe af rør på o,5 m i diameter på hver tre kilometer, ligger i en ring uden om hele hospitalet. herfra er der ti stikrør ind i bygningen, som fordeler kølevandet til alle hospitalsstuer, klinikrum ect.
  • Grundvandskølesystemet kan levere sammen effekt som én eldrevet kølekompressor dvs 1,6 Mw.
  • Samlet pris for hele anlægget: 8,8 mio
  • Hospitalet bruger bruger tre-fire gange så meget køl som varme (målt på MWh)
  • Regionshospitalet Gødstrup får varme fra Herning Fjernvarme
  • Der er også et solcelle-anlæg, der leverer strøm til hospitalet. Det har holdt byggepladsen forsynet i hele byggeperioden.