Fakta om Regionshospitalet Gødstrup

Juni 2020

Tidslinje for byggeriet

Første spadestik og byggestart: 2012.

Byggeriet bliver efter planen færdigt i starten af 2021 og indregulering af de tekniske anlæg forventes afsluttet i maj 2021. 

NIDO | danmark blev færdigt ultimo 2020.

Herefter vil der være en periode på 6-8 måneder – aktiveringsperiode – med klargøring, test og træning (se punkt vedr. klargøring af hospital)

Første patient er klar til at blive modtaget i løbet af efteråret 2021.

Areal og bygninger

Vi bygger et stort akuthospital på i alt 145.000 m2, heraf:

 • 127.000 m2 somatik
 • 13.000 m2 psykiatri
 • 5.000 m2 til forsknings- og uddannelsescenteret NIDO | danmark.

Øvrige bygninger

Hospitalskirke på 150 m2, som er finansieret af midler af Den Danske Folkekirke.

Kræftens Bekæmpelse opretter, forventeligt, en kræftrådgivning. Er fortsat placeret i Herning på grund af, at Stråleterapien bliver i en periode på 5 år i Onkologibygningen i Herning.

Økonomien

Vi bygger for 3,15 mia. kr. Beløbet har ligget fast fra projektets start. Vi bygger for kvalitetsfondsmidler – penge fra staten.

Psykiatriens budget er på 380 mio. kr. Penge fra regionale midler.

NIDO | danmark koster 142 mio. kr., og er blevet til med bidrag fra region, kommuner, hospital, fonde og private sponsorer.

Når hospitalet er færdigt og i brug, skal der hentes 8 procent i effektivisering. Det er et krav, der er knyttet til kvalitetsfondsprojektet.

Senge og enestuer

Hospitalet vil rumme 409 senge/ enestuer til patienterne i somatikken – I dag har Hospitalsenheden Vest 389 normerede senge. Fordelen er mere privatliv og plads til pårørende.

Faldende liggetid gør behovet for senge mindre. Fra 2012 er den gennemsnitlige liggetid for patienterne faldet fra 3,3 dage i 2012 til 2,66 i 2019.

Psykiatrien får 90 senge.

Transport og parkering

Der vil i alt være 2.400 p-pladser, når hospitalet er klar. I dag er der 1.700 i Herning og Holstebro tilsammen. 

Der vil være gratis parkering i Gødstrup.

Derudover vil der gå bus og tog til døren fra både Holstebro og Aarhus

Klargøring af det nye hospital

Perioden fra "nøglerne" bliver overdraget af entreprenørerne og til første patient træder ind i Regionshospitalet Gødstrup kaldes for aktiveringsperioden. Den varer i alt 6-8 måneder.

Det handler om klargøring af mere end de 4.175 funktionsrum.

For eksempel:

 • Udbedring af fejl og mangler i byggeriet.
 • Ophæng til røntgenudstyr, kabeltræk til operationsrobot og laboratorieudstyr etc.
 • Rengøring af de nye bygninger - over tre gange inden første patient modtages.
 • Kvalitetssikring og test af vigtige iinstallationer, herunder ventilation af OP-stuer.
 • Klargøring af medicinrum etc.
 • Test af patientkald, overfaldssystemer og telefoni.
 • osv.

Plus træning af personale og arbejdsgange.

Flytning

I løbet af 2021 er alle på plads i Gødstrup. Der er hyret flytterådgivere, HCR (Health Care Relocation), som har flyttet 400 hospitaler verden over.

Vi flytter over 7 uger. Holstebro først (2 uger). Dette skal sikre, at vi under flytning og opstart har et fuld funktionsdygtigt akuthospital i Herning.

Flytterelaterede udgifter er 500 mio. kr. inklusive fysisk flytning, klargøring, dobbeltdrift, inventar m.v.

Antal af patienter i Gødstrup

 • Ca. 140 nye indlæggelser om dagen, 330 indlagte samtidig.
 • Ca. 1500 ambulante besøg på en almindelig hverdag.
 • Ca. 400 diagnostiske undersøgelser på en almindelig hverdag.

Personale

Ca. 3.500 medarbejdere.