Sådan flyttes der i Hospitalsenheden Vest

Den 31. januar 2022 starter flytningen af Regionshospitalet Holstebro.

Der flyttes over to uger, og imens skal Herning "passe vagten". Herefter holdes der tre ugers pause, hvor arbejdet i Gødstrup kommer op i omdrejninger, og så flyttes Regionshospitalet Herning over to uger fra 6. marts til 20. marts 2022.

Flytningen vil blandt meget andet omfatte 26 operationsstuer, næsten 8.000 stole og 3.000 borde. Der skal flyttes røntgenudstyr og skannere og meget mere, og flytningen planlægges af en særlig flytteorganisation.

Det nye hospital i Gødstrup bliver på godt 148.000 kvadratmeter. Heraf 13.000 kvadratmeter til psykiatrisk hospital og 5.000 kvadratmeter til NIDO Danmark, center for forskning og uddannelse.

Alle aktiviteter i Holstebro og Herning flyttes til Gødstrup. Herudover vil Hospitalsenheden Vest fortsat have sundhedshuse med en række funktioner i Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.

Fra første spadestik til første patient

I september 2012 tog daværende regionsrådsformand Bent Hansen første spadestik til DNV-Gødstrup. De tre versaler står for "Det Nye Hospital i Vest". Navnet er siden blevet ændret til Regionshospitalet Gødstrup.

Forinden var gået en politisk proces. I november 2010 vedtog regionsrådet, at byggeriet skulle planlægges efter trinvis færdiggørelse. Etape 1 skulle være klar til at modtage patienter i 2017, og herefter skulle Etape 2 og Etape 3 færdiggøres i perioden 2018-2020.

I juni 2013 vurderedes det fra ministeriets side, at der måtte være økonomi til at skære et år af byggeprocessen, så hospitalet stod endelig færdigt i 2019.

Denne nye kalkule samt kravet om otte procent effektivisering fra år 1 var medvirkende til, at man måtte gå væk fra den trinvise ibrugtagning og så satse på samlet ibrugtagning. Det er ifølge hospitalets canadiske flytterådgivere HCR's erfaringer både mest omkostningseffektivt og sikkert for patienterne.

Der var længe stilet efter ibrugtagning i 2020, men det bliver så nu i 1. kvartal af 2022.