Vision og målsætning for det nye hospital var på dagsordenen i de tidlige stadier af projekt DNV-Gødstrup. Tilsammen udgjorde det et det programgrundlag, som de bydende konsortier kunne byde på. Visionen er udarbejdet i et samarbejde mellem hospitalsledelsen, HMU og kredsen af afdelingsledere.

Hovedvisionen om DNV-Gødstrup er, at det er patientens hospital.

Du kan se de grundlæggende parametre om patientens hospital i kolonnen til venstre.