Bæredygtighed har via den lokale Agenda 21 strategi og handlingsplan 2012 – 2015 været en fælles platform for indsatsen omkring bæredygtig udvikling i Region Midtjylland.

Samarbejde og nytænkning

Dette var i starten af projektets levetid bærende for tegning af et billede af Region Midtjyllands indsats for en effektiv indsats omkring bæredygtig udvikling – en indsats, der både kræver samarbejde og nytænkning i de kommende år. I planlægningen af DNV Gødstrup skal der således sikres bæredygtighed, lavt energiforbrug og lille miljøbelastning.

Det er efter projektets start besluttet at opføre byggeriet efter lavenergiklasse og med fremtidens fleksible energiforsyning. Byggeriet skal derfor opfylde de strammeste krav ligesom der i størst mulig udstrækning skal anvendes vedvarende enegi-kilder.